อนุทิน 139690 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

ภาวะสับสนเฉียบพลัน(delirium) ที่มักจะเกิดในผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องนอนโรงพยาบาลนั้น มีรายงานนี้ที่ทบทวนการศึกษาหลายๆงานแล้ว ยืนยันว่าสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลปรับพฤติกรรมตามขั้นตอนโดยไม่ต้องใช้ยา ซึ่งหลายๆที่ก็มีมาตรการอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ทำอย่างเคร่งครัด ใครที่เคยดูแลญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยคงจะเข้าใจทีเดียว รายงานนี้คือ Effectiveness of Multicomponent Nonpharmacological Delirium Interventions: A Meta-analysis. JAMA Intern Med. Published online February 02, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2014.7779.

  เขียน:  

ความเห็น (0)