อนุทิน 139687 - จิตศิริน

การเรียนรู้ คือ การรับรู้ การเปลี่ยนแปลงที่ประจักษ์ขึ้นมาจากภายในใจ ไม่ใช่ใครมาบอกให้เราเรียนรู้ แล้วเราก็ได้เรียนรู้

เขียน 12 Feb 2015 @ 11:48 ()


ความเห็น (0)