อนุทิน 139668 - boow ^^

boow ^^
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารจะต้องสร้างกระบวนการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบ่งชี้ การประเมิน การจัดการ และการรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

ปัจจัยสำคัญ 8 ประการเพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จ มีดังนี้

ปัจจัยที่ 1: การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

ปัจจัยที่ 2:การใช้คำให้เกิดความเข้าใจแบบเดียวกัน

ปัจจัยที่ 3:การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ 4:กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่ 5:การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

ปัจจัยที่ 6:การวัดผลการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยที่ 7:การฝึกอบรมและกลไกลด้านทรัพยากรบุคคล

ปัจจัยที่ 8:การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

แหล่งที่มา : www.pwc.com/thailand

เขียน 10 Feb 2015 @ 11:34 ()


ความเห็น (0)