อนุทิน 139623 - ธิ

  ติดต่อ

ปิดงานด้วยดีมีความสุข ทั้งทีมผู้จัด Mentor (ผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ) ผู้ร่วมเวที

เตรียมลงพื้นทำงาน ที่ร่วมคิดวางแผนไว้ อย่างมีพัฒนาการ .... ไล่ตามฝัน

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/073/675/original_A2184120008889%281%29.jpg" target="_blank">https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/073/675/default_A2184120008889%281%29.jpg" unselectable="on">

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)