อนุทิน #139618

| อนุทิน ... ๖๑๑๖ |

"หนทาง...แสนไกล"

...

การเดินทางทุกวันนั้นแสนไกล
ขึ้นอยู่กับหัวใจที่ไปถึง
แม้ฟากฟ้าท้าทายให้คำนึง
สักวันหนึ่ง สักวัน ... ฉันจะไป

อีกกี่ร้อย กี่พัน ยันทิวเขา
อีกกี่ร้อย ใจเรา ที่เฝ้าใฝ่
อีกกี่ร้อย กีหนทาง ช่างแสนไกล
อีกกี่ร้อย กี่ไมล์ ... ใจยังเดิน

...

เชียงใหม่
๖ ก.พ.๕๘

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)