อนุทิน 139616 - จุรีรัตน์

  ติดต่อ

การสอนเคมีเรื่องพอลิเมอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ (EIS) ในระดับชั้นม.4 ร.ร.นาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนEis สอนเคมีโดยใช้ภาษาอังกฤษเรื่องพอลิเมอร์ ม.4

  เขียน:  

ความเห็น (0)