อนุทิน #139610

ขอบคุณ Gotoknow และวิทยากรที่ทำให้เราตื่นตัว ต่อการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศวรรษที่ 21

ขอบคุณที่ได้เจอเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นโอกาสและความโชคดี.....

What is a flipped classroom?

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)