อนุทิน 139610 - kwanta boonvas

ขอบคุณ Gotoknow และวิทยากรที่ทำให้เราตื่นตัว ต่อการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศวรรษที่ 21

ขอบคุณที่ได้เจอเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นโอกาสและความโชคดี.....

What is a flipped classroom?

เขียน 06 Feb 2015 @ 11:09 () แก้ไข 06 Feb 2015 @ 11:21, ()


ความเห็น (0)