อนุทิน 139610 - kwanta boonvas

  ติดต่อ

ขอบคุณ Gotoknow และวิทยากรที่ทำให้เราตื่นตัว ต่อการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศวรรษที่ 21

ขอบคุณที่ได้เจอเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นโอกาสและความโชคดี.....

What is a flipped classroom?

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)