อนุทิน 139605 - วราณี สัมฤทธิ์

ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิต การเรียนรู้ทั้งงาน ทั้งคน

การทำงานที่ต้องเรียนรู้ ต้องคิด ต้องปฏิบัติเพื่อให้ทั้งตน ทั้งองค์การทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยุค IT สังคมความรู้ (knowledge society)

เขียน 06 Feb 2015 @ 10:27 ()


ความเห็น (0)