อนุทิน 139563 - prayat duangmala

  ติดต่อ

วันนี้เข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนโรงเรียนอื่นออกนอกสถานศึกษา.. เราเข้ามีความคิดว่า อยู่ได้ตังค์ ออกนอกเสียตังค์อันตรายด้วย..จัดฐานต่างๆก็สนุกแบบเด็กๆครับ

สนุกๆกับเด็กๆมีภาคกลางคืนคงมีโอกาสได้ลง บ้างในวันพรุ่งนี้ คิดถึงพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านครับ ผู้ปกครองออกมาเยอะ เดี๋ยวมีให้ชมครับ ..

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น…รอบคอบ..เด็กๆ อยู่ที่ไหน ๆ ก็สนุกครับครู