จุรีรัตน์
นางสาว จุรีรัตน์ จวงสมุทร

อนุทิน 139548


จุรีรัตน์
เขียนเมื่อ

การเรียนการสอนแบบ PCK (Pedagogical Content Knowledge) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการคิด นักเรียนสามารถค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่ครูคิดค้นในแต่ละเรื่อง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยแทรกกลวิธีการสอนเข้าไปในกิจกรรม ได้แก่ KWL, gallery walk , think pair share, stop and go, foldable, exit ticket, brain storming, snow ball, response board เป็นต้น และแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4 คน เพราะในกลุ่มจะไม่มีนักเรียนทีว่างงานในการทำกิจกรรม และจัดห้องเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้โดยไม่ให้นักเรียนนั่งหันหลังให้ครู โดยครูทำหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมือนผู้กำกับการแสดง ไม่ใช่เป็นผู้บอกความรู้

ผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ PCK โดยตามนักเรียนขึ้นชั้นมา 3 ปี (ม.1-3 )พบว่าครูรู้จักนักเรียนเป็นอย่างดี ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ผู้เรียนไ่ม่เครียด สามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

https://www.youtube.com/results?search_query=44%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี