อนุทิน 139527 - คนใต้โดยภรรยา

27 - 30 มกราคม เดินทางจากหาดใหญ่พร้อมคณะของวิทยาลัยชุมชน สงขลา ไปร่วมประชุมวิชาการของวิทยาลัยชุมชนทั้งประเทศที่ทาง วิทยาลัยชุมชนน่านเป็นเจ้าภาพ ทางวิทยาลัยชุมชนน่านจัดเจ้าหน้าที่วิทยาลัยดูแลแขกแต่ละวิทยาลัยอย่างดี มีชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ไว้ติดต่อ การเสนองานวิชาการของแต่ละวิทยาลัยที่นำเสนอ น่าเสียดายที่เป็นเฉพาะภายในแต่ละวิทยาลัยเท่านั้น หากปีต่อๆไป นำชุมชนที่มีผลงานมาแลกเปลี่ยนกันน่าจะเกิดประโยชน์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น น่านมีวัฒนธรรมที่ยังรักษาไว้อย่างดี หวังว่าทุนคงไม่รุกจนพัง

เขียน 02 Feb 2015 @ 19:13 ()


ความเห็น (0)