อนุทิน 139499 - boow ^^

boow ^^
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs

มาดูกันว่าการที่เราจะตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME เราควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างและธุรกิจ SME ใช่ตัวเราไหม โดยดูจากคุณสมบัติต่อไปนี้

1.มีความกล้าในการตัดสินใจ
2.รู้จักที่จะเป็น " แม่งาน " หรือ " พ่องาน " ( รู้จักวางรูปงาน )
3.พร้อมที่จะทำงานหนัก
4.เป็นคนก่อร่างสร้างตัว
5.มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองกำลังทำ
6.มีอัธยาศัยดี
7.พูดจาสื่อความเข้าใจกับคนอื่นได้ดี
8.รู้จักสร้างและรักษามิตรภาพ
9.ยินดีที่จะแบกภาระรับผิดชอบ

แหล่งที่มา : http://www.snr.ac.th/elearning/suriya/sme-5.htm

เขียน 31 Jan 2015 @ 19:58 ()


ความเห็น (0)