อนุทิน 139497 - minney mouse

ใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองและคิดว่าจะให้ลูกหลานสืบทอดเรามาดู

การสืบทอดธุรกิจของครอบครัวตามทฤษฎีของ Longenecker นี้แบ่งออกได้เป็น 7 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 : ก่อนเข้าสู่ธุรกิจ

ระยะที่ 2 : การแนะนำเบื้องต้น

ระยะที่ 3 : การแนะนำเข้าสู่การปฏิบัติงาน

ระยะที่ 4 : การปฏิบัติงาน

ระยะที่ 5 : การปฏิบัติงานระดับสูง

ระยะที่ 6 : การรับช่วงเบื้องต้น

ระยะที่ 7 : การรับช่วงอย่างสมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tcdc.or.th/src/16437/www-tcdcconnect-com/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7">http://www.tcdc.or.th/src/16437/www-tcdcconnect-co...

เขียน 31 Jan 2015 @ 12:57 ()


ความเห็น (0)