อนุทิน 139457 - nobita

nobita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

28.1.58

สัมมนาจตุภาคี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

หัวใจหลักคือการรับรู้ รับฟัง และร่วมแก้ไขข้อขัดข้องในการทำงาน โดยมุ่งหวังการสร้างเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคลผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลครู กทม. ให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

เขียน 28 Jan 2015 @ 13:18 ()


ความเห็น (0)