อนุทิน 13938 - ทองกวาวเหลือง

เจตนาที่ทำส่งผลถึงวิบากที่จะต้องรับ    เมตตาเขาเถอะเมื่อนึกถึงสิ่งที่เขาได้รับ    ที่เขาทำอย่างนี้เกิดจากใจของเขาที่ผิดปกติ    ความหลงทำให้เขาทำในสิ่งที่เบียดเบียนตัวเขาเอง  ส่งผลให้เบียดเบียนคนอื่น    น่าสงสารนะ 

เขียน 02 Jul 2008 @ 09:56 ()


ความเห็น (0)