อนุทิน 139377 - ทิมดาบ

  ติดต่อ

"...ความเป็นครูบาอาจารย์และลูกศิษย์

ไม่มีกาลเวลากั้นได้

ไม่มีเส้นแบ่งแห่งเวลา..."

...ครูของผมพูด ก่อนการเปิดประชุม ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา...

(ม.ขอนแก่น, อังคาร 20 มกราคม 2558)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ธิ
เขียนเมื่อ 

เดือนของวันครูนะคะ มกราคม