อนุทิน 139377 - ทิมดาบ

"...ความเป็นครูบาอาจารย์และลูกศิษย์

ไม่มีกาลเวลากั้นได้

ไม่มีเส้นแบ่งแห่งเวลา..."

...ครูของผมพูด ก่อนการเปิดประชุม ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา...

(ม.ขอนแก่น, อังคาร 20 มกราคม 2558)

เขียน 20 Jan 2015 @ 22:55 () แก้ไข 20 Jan 2015 @ 23:10, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เดือนของวันครูนะคะ มกราคม