อนุทิน #139377

"...ความเป็นครูบาอาจารย์และลูกศิษย์

ไม่มีกาลเวลากั้นได้

ไม่มีเส้นแบ่งแห่งเวลา..."

...ครูของผมพูด ก่อนการเปิดประชุม ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา...

(ม.ขอนแก่น, อังคาร 20 มกราคม 2558)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

เดือนของวันครูนะคะ มกราคม