อนุทิน 13937 - ทองกวาวเหลือง

เขาไม่พอใจเรา    ก็เป็นเรื่องของเขา      เขาเกลียดเรา    ก็เป็นเรื่องของเขา     เรารู้สึกอย่างไรกับความรัก   ความไม่ชอบ   ความเกลียด    ก็เป็นเรื่องของเรา   เราเลือกได้ระหว่างผู้เป็น    และผู้เห็น   ชีวิตเรานี้เลือกได้

เขียน 02 Jul 2008 @ 09:53 ()


ความเห็น (0)