อนุทิน #139349

<อนุทิน ๒๙๓> : วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วิทยาศาสตร์ "คุณเกิดมาได้อย่างไร"

    "กำเนิดมนุษย์" ไตรภูมิพระร่วง
    ไต หน่วยไต และการสร้างปัสสาวะของคน

โรคเก๊าต์ รักษาให้หายขาดได้

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)