อนุทิน 139347 - แสงตะวัน

หนึ่งเมล็ดที่ก่อเกิด กำเนิดต้น

แตกกอเกิดต้นรวง อีกมากมาย

หนึ่งรวงหมายสร้างพันธุ์ นิรันดร์กาล

เขียน 18 Jan 2015 @ 19:20 ()


ความเห็น (0)