อนุทิน 139331 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรื่องของโรคตับอักเสบซียังเป็นประเด็นร้อนที่ฝั่งแคนาดา และยุโรป ที่ยังสรุปไม่ได้ เพราะมีทั้งฝั่งที่สนับสนุนว่าการตรวจคัดกรองเพื่อจะได้รักษาในคนที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะไปถึงมะเร็งตับได้นั้นคุ้มต่อการลงทุน ในขณะที่ฝั่งไม่สนับสนุนก็เห็นว่าคนที่ติดเชื้อตับอักเสบซีนั้นมีส่วนน้อยที่จะกลายไปเป็นโรคมะเร็งตับ การตรวจคัดกรองอาจมีผลเสียมากกว่าผลดี อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในฐานะอะไรนะคะ อ่านทั้งสองฝั่งได้จาก Cost-effectiveness of screening for hepatitis C in Canada. CMAJ. Published online January 12, 2015. และ Is widespread screening for hepatitis C justified? BMJ. 2015;350:g7809.

เขียน 17 Jan 2015 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)