อนุทิน #139319

สิบหกมกรามาบรรจบ ครบวาระครูไทยครานี้

มีวันนี้เพราะครูพร่ำสอน มีตอนนี้ชีวิตดีจากครู

พร่ำคนึงพึ่งรำลึกนึกถึงครู ได้ความรู้วิชาการงานดีจากครู

อยากอวดรู้ว่าตัวเองเด่นเก่งกว่าครู จงรู้ว่าครูนั้นมีคุณค่าอนันนัก.....

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

ขอร่วมระลึกถึงพระคุณครูทุกท่านด้วยครับ