อนุทิน 139302 - Bank Chakkaphan

เขียนที่ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
เวลา 12.06 น.

15 มกราคม 2558


บันทึกส่วนตัว (ครั้งที่ 1)

ในกิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้ เป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ ICT ในการศึกษา เริ่มต้นด้วยท่านวิทยากรแนะนำการใช้ Google Drive ในการสร้างเอกสาร สร้างสไลด์ในการนำเสนอ เพื่อใช้ในการสอนด้วย E-book อย่างไรก็ตาม วิทยากรได้เพิ่มเติมการสร้าง Blog ของตัวเอง เพื่อใช้ในไปช่วยผู้เขียนในกิจกรรมการสอนในอนาคต ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผ่าน Google Account

ในกิจกรรมการเรียนวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เขียน


แบงค์ ตอเรส


เขียน 15 Jan 2015 @ 12:12 () แก้ไข 15 Jan 2015 @ 12:13, ()


ความเห็น (0)