อนุทิน 139298 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

วันอังคารที่ 13 มค.58 เวลา 08.20 AM เดินทางโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3309 จากพิษณุโลกมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 09.05 AM แล้วต่อเครื่องสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3217 เวลา 11.45 AM มาถึงสนามบินนานาชาติกระบี่เวลา 01.05 PM รองคณบดีสลักเกียรติมารับแวะกินข้าวหน้า สพล.วิทยาเขตกระบี่ ทำการตรวจ แก้ผลงานของน้องเล็กจนเวลา 02.00 PM จึงเข้านอนทั้ง 3 คนที่ห้องทำงานของรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตื่นเช้าทำงานต่อจนถึงขณะนี้เวลา 23.35 PM ก็จะเข้านอนแล้ว รองสลักเกียรติ ยังไม่กลับมาจากไปรับอธิการบดีที่มาดูงาน พรุ่งนี้เราจะกลับพิษณุโลกโดยสายการบิน Tiger Air เที่ยวบินที่ SL 7583 เวลา 08.40 AM ไปลงที่ดอนเมืองแล้วค่อยต่อเครื่องที่นั่นกลับบ้าน.....

เขียน 15 Jan 2015 @ 00:11 ()


ความเห็น (0)