อนุทิน 139201 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<อนุทิน ๒๗๗> : วันอังคารที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  • เนื่อหากลุ่ม Apiculture-G2-02-2557 (ชื่อบันทึก) หัวข้อแรก "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง" , สุดยอดกลยุทธ์ คือ "ชนะตั้งแต่ยังไม่ต้องรบ"
  • วิชานี้มี 5 คาบต่อสัปดาห์ คนอื่นๆ จะสอน 2+3 ชั่วโมง แต่บีแมนสอน ทุกเที่ยงวัน วันละ 1 ชั่วโมง 5 วัน ก็ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เริ่มสอนวันอังคารเป็นวันแรก และชดเชยโดยสอนวันเสาร์ครั้งแรก วันที่ 10 นี้ (วันเด็ก) โดยตารางเรียนเป็นวันเสาร์ 5 ชั่วโมง
  • นิสิตมาเรียน 10 คน จาก 11 คน
  • ช่วงเรียนรู้จากนิสิต โดยให้นิสิตทายว่าบีแมนมาอย่างไร ส่วนใหญ่บอกว่ามาโดยพาหนะ คือ ขับรถมา, ขับมอเตอร์ไซด์มา, ซ้อนมอเตอร์ไซด์มา แต่ไม่มีใครตอบว่าขี่จักรยานมา แต่คำตอบที่ถูกคือเดินมา
  • วันนี้ไม่ได้เตรียมกล้องไป จึงจะให้นิสิตรู้เขา คือ ตัวมหาวิทยาลัย ตัวหลักสูตร (วิชาเลือก) ตัว มคอ.(ซึ่งไม่ได้เขียน) สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เรียนหัวข้อนี้ ไปแบบช้าๆ
  • อธิบายหลักการว่า วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ส่วน (๑) พักผ่อน-นอน 8 ชั่วโมง (๒) ใช้ชีวิตกับครอบครัว-สังคม-ญาติมิตร เป็นส่วนของ social วันละ ๘ ชั่วโมง (๓) เรียน-ทำงาน ๘ ชั่วโมง ทั้ง 3 ส่วนทำให้ balance กัน ทำให้สมดุลกัน
  • อธิบายเรื่องครูในศตวรรษที่ 21 ว่าทำหน้าที่เป็น "โค้ช" พบว่านิสิตบางคนจะไปเป็นครู ยังเขียนภาษาไทยผิด
  • นิสิตทำการบ้านมาก่อนแล้ว คือ ทำ Journal มา...จึงให้ส่งท้ายคาบ ได้แต่อ่านแต่ยังไม่ได้ comment...
เขียน 07 Jan 2015 @ 07:47 () แก้ไข 14 Jan 2015 @ 08:35, ()


ความเห็น (0)