อนุทิน 139196 - นาย อุดม ทักขระ

  ติดต่อ

ความภาคภูมิใจสูงสุด : รับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานรางวัลผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่น สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ 20150106154246.docx

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ยินดีด้วยนะคะ