อนุทิน #139196

ความภาคภูมิใจสูงสุด : รับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานรางวัลผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่น สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ 20150106154246.docx

เขียน:

ความเห็น (1)