อนุทิน 139158 - คนใต้โดยภรรยา

สอง ห้าห้าเจ็ดกำลังลาลับ

ห้า ห้าแปดเดินหน้าเต็มกำลัง

ห้า ปัญจศีลยึดมั่นเป็นธงนำ

แปด เอนกอนันต์คุณในชีวิต

สวัสดีปีใหม่ครับ

ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการเขียน 01 Jan 2015 @ 22:01 ()


ความเห็น (0)