อนุทิน 139158 - คนใต้โดยภรรยา

  ติดต่อ

สอง ห้าห้าเจ็ดกำลังลาลับ

ห้า ห้าแปดเดินหน้าเต็มกำลัง

ห้า ปัญจศีลยึดมั่นเป็นธงนำ

แปด เอนกอนันต์คุณในชีวิต

สวัสดีปีใหม่ครับ

ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ  เขียน:  

ความเห็น (0)