อนุทิน 139122 - คนใต้โดยภรรยา

  ติดต่อ

สม พงษ์รับโปรดเกล้าศาสตราจารย์
พงษ์ สาขาวิชาประถมศึกษา
จิต ระดับตระกูลก่อกำเนิด
ระดับ การศึกษาไทยเพื่อแผ่นดิน


ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ บันทึกเพื่อแสดงความยินดีในวาระที่ศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์ จิตระดับได้รับโปรดเกล้าเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ยินดีด้วยครับ