อนุทิน #139110

บันได...ฝัน...

สืบสานปณิธาน(แม่)ครู

♣ รับคู่มือนักศึกษา บัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรียบร้อย

ลงทะเบียนเทอมแรก ๔,๙๐๐ บาท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

♣ ห้องเรียน...ในฝัน...(ที่เป็นจริง) อิง ไร่ นา สวน ป่าพอเพียง ๓ ไร่ ของแม่ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้ว...


๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)