อนุทิน 139102 - ศิริวรรณ พิเศษ

วันนี้ มวลน้ำ ที่ถูกปล่อยมาจาก เขื่อนบางลาง จะเดินทางถึงยะลา และ พรุ่งนี้จะเดินทางถึงปัตตานีแล้ว

เขียน 27 Dec 2014 @ 05:25 ()


ความเห็น (0)