อนุทิน 139078 - ดารนี ชัยอิทธิพร

25 ธ.ค.57 การอบรม Satir's systematic transformational therapy 3 วันครึ่ง จบแล้วค่ะ ผลของการอบรม (output) ผู้รับการอบรมสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ (outcome) วางแผนนำไปใช้ได้

สำหรับดิฉัน นอกจากจะขอขอบคุณพี่น้องผู้เข้าร่วมอบรม และยอมนำประสบการณ์ส่วนตัวออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ยังทำให้ทราบว่าเหตุใดความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงราบรื่นตลอด 27 ปีที่ผ่านมา โดยอีกฝ่ายอาจไม่มีความสุขเท่าที่ควร และทราบแล้วว่าจะซ่อมแซมที่จุดใด .. ขออนุญาตกลับไปซ่อมแซม 'ส่วนนั้น' ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ

เขียน 25 Dec 2014 @ 15:55 () แก้ไข 26 Dec 2014 @ 16:02, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าหาโอกาสเรียนนะคะ