อนุทิน 139064 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ช่วงนี้นั่งเขียนงานสังเคราะห์เรื่อง ประเมินจิตวิญญาณอย่างไรดี

จากการ KM ผู้มีประสบการณในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายประมาณ 30 คน

มีเรื่องเล่า อ่านแล้วรู้สึกว่า มีคนดี คิดดี ทำดี แล้วยังเล่าเรื่องได้ดีดีให้เราฟัง

แล้วนำมาถอดบทเรียน ถอดเสร็จยังมาสังเคราะห์ต่อ

เขียนทุกวันวันละ 1-2 ชั่วโมง มาเกือบ 1 เดือน

เกือบเสร็จแล้ว เมื่อเช้ามืดวันนี้ รู้สึกโล่งใจจัง

แต่ขออ่านอีกหลายครั้ง และเกลาให้น่าอ่าน และเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากอ่าน

ก่อนส่งให้อาจารย์เต็มศักดิ์ ต่อไป

แก้ว

เขียน 24 Dec 2014 @ 19:19 ()


ความเห็น (0)