อนุทิน 138997 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๙/๑๒/๒๕๕๗

อนุทิน ๒๐๗.

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางหมู่บ้านจัดให้มีการประกวดกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ทางกำนันจึงประกาศให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ให้ความช่วยเหลือในการจัดสถานที่ทีวัดราชคีรีวิเศษ(วัดเก่า)บ้านแพะ เมื่อวาน ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านได้ช่วยกันพัฒนาทำการตัดหญ้า ทำความสะอาดหมู่บ้านประจำคุ้มของตนเอง...

งานนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มมวลชนสัมพันธ์มาตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยของการจัดสถานที่ร่วมด้วย แต่ชาวบ้านบางหมู่บ้านก็ไม่ทราบ เพราะผู้ใหญ่บ้านไม่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้กันก่อนล่วงหน้า จึงหาผู้ช่วยแทบจะไม่มี...น่าเห็นใจจัง

เขียน 19 Dec 2014 @ 11:29 ()


ความเห็น (0)