อนุทิน 138996 - "พี่หนาน"

  ติดต่อ

๑๙/๑๒/๒๕๕๗

อนุทิน ๒๐๖.

ตะวาแม่เจ๊า หมู่เฮาตังหลาย ตึงญิงตึงจาย หลากหลายหนุ่มเฒ่า

มาแต่งวัดกั๋น ผ่อหันตุ๊เจ้า ต่านมาจ่วยเฮา เหี่ยซก

ปลูกผักฮักษา วัดวาบ่อฮก ส่งเสริมตนได้ ศรัทธา

ยังจ่วยจัดโต๊ะ เก้าอี้แถมหนา เฮาได้เปิ่งปา จั้บผ้าแถมหน้อยๆ...


  เขียน:  

ความเห็น (0)