อนุทิน 138964 - ทิมดาบ

พระตำหนัก สิริยาลัย (ในหลวงทรงซื้อที่ดิน เพื่อสร้างตำหนักแด่พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบในปี พ.ศ.2534 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงสร้างพระตำหนักถวายเนื่องในวโรกาสเดียวกันด้วย เป็นพระตำหนักส่วนพระองค์ ที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชม)

ผมเดินทางมาชื่นชม ถึงแม้ได้มองเห็นไกลมาก...แต่ใกล้ความผูกพันระหว่างความรักของลูกที่มีต่อแม่ ดังข้อความที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช โปรดจารึกบทกวีที่งดงามไว้ที่ฝาผนังพระตำหนัก...

"พระตำหนัก แห่งนี้ มีความหมาย

พ่อกับชาย สร้างถวาย ให้กับแม่

วิมานทอง แห่งนี้ คือดวงแด

ลูกกับแม่ ผูกพันธ์ นิรันดร

อานุภาพ แห่งความรัก สลักจิต

เนรมิต เรือนไทย อนุสรณ์

ครบหกสิบ พรรษา พระมารดร

ประชากร แซซ้อง พระบารมี

ขอบูชา จารึก ด้วยชีวิต

ชายอุทิศ กายใจ ไว้ที่นี้

เพื่อถวาย ความจงรัก และภักดี

อีกหมื่นปี ไม่มีคลาย จากชายเลย"

(กับการเดินทางมาเยือนของผม 14 ธันวาคม 2557)

เขียน 17 Dec 2014 @ 05:47 ()


ความเห็น (0)