อนุทิน 138948 - คนใต้โดยภรรยา

ไพ ฑูรย์รับรางวัลคนดีแทนคุญแผ่นดิน
ฑูรย์ เป็นครูความรู้คนบก
ศิริ รักษ์ตระกูลก่อกำเนิด
รักษ์ คุณค่าวิถี โหนด นา เล


ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ บันทึกแสดงความยินดี ในวาระ"ครูฑูรย์" ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ของเครือเนชั่น

เขียน 16 Dec 2014 @ 14:18 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับคุณไพฑูรย์ด้วยครับพี่