อนุทิน 138948 - คนใต้โดยภรรยา

  ติดต่อ

ไพ ฑูรย์รับรางวัลคนดีแทนคุญแผ่นดิน
ฑูรย์ เป็นครูความรู้คนบก
ศิริ รักษ์ตระกูลก่อกำเนิด
รักษ์ คุณค่าวิถี โหนด นา เล


ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ บันทึกแสดงความยินดี ในวาระ"ครูฑูรย์" ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ของเครือเนชั่น

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอแสดงความยินดีกับคุณไพฑูรย์ด้วยครับพี่