อนุทิน 138943 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๐๔๖ |

"วิชาปฏิบัติการของนักศึกษาครู"

การส่งนักศึกษาครูออกสู่โรงเรียน
จะมีหลักปฏิบัติในตอนนักศึกษา
อยู่ชั้นปี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ เป็นต้นไป

การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ๑
การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ๒

ปี ๔ จะเป็น ...

ทดลองสอน ๑
ทดลองสอน ๒

และปี ๕ จะเป็น ...

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบเต็มรูป ๑
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบเต็มรูป ๒

ปี ๓ กับ ปี ๔
นักศึกษาจะออกไปศึกษาสังเกตและทดลองสอนจริง
จำนวน ๑ สัปดาห์ หรือ ๕ วัน ต่อ ๑ ภาคเรียน

ส่วนปี ๕
ออกฝึกสอนจริง จำนวน ๒ ภาคเรียน หรือ ๑ ปีการศึกษา

นี่เป็นการปฏิบัติแบบปกติ

แต่สำหรับผม
ผมอยากส่งเด็กออกไปตั้งแต่ปี ๑ เลย
เพื่อให้เขาไปซึมซับ "ความเป็นครู" ตั้งแต่เริ่มต้น
เพราะเวลาที่สำรวจความคิดเห็นทีไร

เด็กปี ๑ ปี ๒ ยังไม่เคยรู้สึกอะไรเกี่ยวกับ
"ความเป็นครู" เลย นอกจากรู้ว่า ตัวเองเป็นนักศึกษาครูเท่านั้น

แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
ยิ่งช้า ยิ่งสาย

ความเป็นครูไม่ได้สอนกันได้ภายในวันเดียว

เขียน 15 Dec 2014 @ 23:27 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วย

พาไปลองดูตั้งแต่ปีแรก

ให้เขารู้จักเด็กๆในโรงเรียน

รู้การจัดกิจกรรม พอปี 4 ปี 5 ก็ชำนาญเลย

นิสิตผมกลุ่มนี้ฝึกแต่เริ่มปี 1 เทอมปลาย บางคนปี 2 ตอนนี้เป็นคุณครูแล้วครับ

https://www.gotoknow.org/posts/582455


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อาจารย์ ;)…

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ Wasawat Deemarn

ค่ำวันที่ 18 ธ.ค. 2557 นี้ ขอเรียนเชิญ อ.หน่อย ไปร่วมพบปะสังสรรค์กับอาคันตุกะจากแดนไกลด้วยนะครับ อาคันตุกะทั้ง 3 ท่านเป็นแฟนคลับของอาจารย์ และอยากจะพบตัวเป็นๆ ของอาจารย์มากๆ เลยครับ

ส่วนชื่อร้านที่นัดพบกันนั้น ขอให้ถาม คุณหมอ ป. ดูนะครับ เพราะคุณหมอเป็นคนเลือกร้านด้วยตนเอง ทราบว่าอยู่ใกล้ๆ โรงแรม B2 ริมคลองชลประทาน ใกล้ๆ กับศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่นะครับ

ด้วยความระลึกถึงเสมอ อักขณิช ศรีดารัตน์ ศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดสามเก้าสี่เจ็ดศูนย์

เขียนเมื่อ 

รับทราบครับผม 555