อนุทิน 138925 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

Ethical problem อย่างรุนแรงมากเลย แย่จัง ทำได้แม้กระทั่งว่าเลือกแสดงเฉพาะข้อมูลที่ทำให้เราเศร้า

Facebook's notorious emotional manipulation study received more online attention than any other scientific research in 2014, according to an analytics company....

It sparked outrage by revealing that Facebook had been experimenting on hundreds of thousands of unwitting users, attempting to induce an "emotional state" by selectively showing positive or negative stories in their news feeds. ... (http://www.theguardian.com/technology/2014/dec/09/...)

* อ่าน paper ฉบับเต็มที่นี่ http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full.pdf+html">http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full.pdf+h...เขียน 15 Dec 2014 @ 10:01 () แก้ไข 15 Dec 2014 @ 10:41, ()


ความเห็น (0)