อนุทิน 138900 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<อนุทิน ๒๔๒> : วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่๒๑ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (ถอดคำบรรยายตอนที่ ๓)
อธิบาย HPA Axis

  • HPA Axis ทั้ง ๓ ส่วน จะมีความสัมพันธ์กันผ่านทางฮอร์โมน มีการกระตุ้นและยับยั้ง โดย Hypothalamus ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมที่เชื่อมต่อกับระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อ จะสร้าง peptide hormone ที่ชื่อว่า corticotropin-releasing factor (CRF) ส่งไปที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior pituitary gland) ให้สร้างฮอร์โมนที่ชื่อ adrenocortico trophic hormone เรียกย่อว่า ACTH ซึงจะไปกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตชั้นนอกหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่า Cortisol ออกมา คอร์ติซอล เป็นฮอร์โมนที่จำเป็น (essential hormone) ที่มีความสำคัญต่อชีวิต ถ้าขาดจะมีผล อย่างมากต่อเซลล์ของร่างกาย
เขียน 13 Dec 2014 @ 12:08 () แก้ไข 13 Dec 2014 @ 13:52, ()


ความเห็น (0)