อนุทิน 138898 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<อนุทิน ๒๔๐> : วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่๒๑ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (ถอดคำบรรยายตอนที่ ๑)

หลักสำคัญ คือ เรื่อง "คุณธรรม" เป็นเรื่องของทุกคน เป็นสิ่งที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคนทุกคน ดังนั้น
ตัวเป้าหมายคือ "คนทุกคน"

การพัฒนาคุณธรรม

๑. พัฒนาทุกคน

๒. พัฒนาได้ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน

๓. พัฒนาได้ทุกสถานะ ทุกเวลา ทุกกิจกรรม ไม่เฉพาะคนที่เป็นเด็ก หรือในโรงเรียนเท่านั้น

๔. และที่สำคัญอีกอันหนึ่ง "ต้องไม่แยกจากชีวิตจริง"

ศตวรรษที่ ๒๑

  1. เป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว เปลี่ยนไปจากสังคมเดิม (ศตวรรษที่ ๑๙,๒๐) อย่างมากมาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า ทำให้วิถีชีวิตคนเปลี่ยน
  2. ยุคนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วหมด สังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว เร็วขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ศตวรรษที่ ๒๑ ต้องมีมนุษย์ที่ต่าง (จากศตวรรษที่ ๒๐,๑๙,๑๘) ออกไปด้วย
  3. ในยุคอุตสาหรรม (ศตวรรษที่ ๒๐,๑๙,๑๘) ต้องการมนุษย์ที่มีระเบียบแบบแผน คิดอะไรเหมือนๆ กัน ทุกอย่างมี "มาตรฐาน-Standardization"

สมัยศตวรรษที่๒๑

  • ไม่ใช่แล้ว "เราต้องสร้างคนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง" แปลว่า-
    • กล้าเป็นตัวของตัวเอง
    • กล้าที่จะแตกต่าง แต่ก็ต้องเคารพคนอื่นด้วยน๊ะ
    • เรียกว่าเป็นมนุษย์คนละ species เลย
เขียน 13 Dec 2014 @ 11:35 () แก้ไข 13 Dec 2014 @ 13:50, ()


ความเห็น (0)