อนุทิน 138842 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

5-10 ธันวาคม 2556

ภาระกิจฝึกลูกให้เลี้ยงหลาน จากการมาดูแลลูกและหลานช่วงนี้

สมัยนี้วิทยาการก้าวหน้ามาก มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย

ทั้งเครื่องปั๊มนม แม่สามารถปั๊มน้ำนมไว้ ไม่ต้องรอให้นมคัด เจ็บปวด

คนอื่นสามารถป้อนนมแม่ได้ ถ้าแม่มีธุระช่วงลูกหิว

เปลนอนลูกมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมสะดวก

มีเรื่องเดียวที่ต้องแนะนำเพิ่ม คือ การอาบน้ำเด็ก

เพราะแม่ผ่าตัดคลอด ทำให้อาบน้ำเด็กไม่ถนัด

การมาดูแลหลาน ทำให้ผูกพันเหมือนกัน โชคดี คืนวันที่ 9 ธันวาคม 2557

มีโอกาสไปฟังธรรมมะ ทำให้ปล่อยวางและไม่ต้องห่วงมากเกินไป

แก้ว

เขียน 10 Dec 2014 @ 06:21 ()


ความเห็น (0)