อนุทิน 138827 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๐๓๓ |

"อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ"

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดอุบลราชธานี

คือ กุศโลบายของในหลวงที่ทรงมีพระราชดำริสร้างเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย
ของกองกำลังต่างชาติสมัยนั้น

อันเป็นบริเวณที่เรียกว่า สามเหลี่ยมมรกต หรือเป็น สมรภูมิช่องบก
ที่เราเคยสูญเสียทหารไปมากมาย เพื่อป้องกันประเทศ ณ จุดนี้

คนแถวนั้นเรียกว่า "อ่างเก็บน้ำดักรถถัง"

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยิืนนาน

ข้อมูลประกอบ : http://www.rdpb.go.th/rdpb/visit2/100project/100pr...

เขียน 09 Dec 2014 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)