อนุทิน 138782 - บุษยมาศ

๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

- เข้าร่วมประชุมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เสนอขอตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

จำนวน ๒ ราย

- ตรวจโครงสร้างอัตรากำลังและรายชื่อตำแหน่งของสายสนับสนุนให้ตรงกับกรอบอัตรากำลังของ ม.

- ดูประวัติของผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ ของกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๒๐ ราย

เขียน 04 Dec 2014 @ 12:50 ()


ความเห็น (0)