อนุทิน 138776 - ศรีกรม

-วันนี้มาทำงานวันแรก หลังจากลาพักผ่อนไปต่างจังหวัด

- ระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย. - ๒ พ.ย. เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมประจำวันอาทิตย์ของวัดชนะสงคราม ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน ๓๒ ท่าน

- ได้รับสิ่งดี ๆ ทีไม่เคยได้รับมาก่อน จากการปฏิบัติในครั้งนี้

-คติธรรม...ความสุข คือความทุกข์ที่ละเอียด...(หลวงพ่อชา)

เขียน 03 Dec 2014 @ 14:39 () แก้ไข 03 Dec 2014 @ 14:42, ()


ความเห็น (0)