อนุทิน 138772 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

รายงานนี้บอกเล่าถึงวิธีการกระตุ้นให้คนออกกำลังกาย เป็นกระบวนการทำให้แพทย์มีวิธีแนะนำและติดตามการออกกำลังกายในคนไข้อย่างจริงจัง เหมือนกับการให้ยา ที่จะต้องมีการติดตาม ประเมินและปรับเปลี่ยนวิธีเพื่อให้ได้ผลในการรักษาโรค อ่านได้จาก Motivating People to Exercise. Am J Lifestyle Med. 2014;8(5):324-329.

  เขียน:  

ความเห็น (0)