อนุทิน #138764

เครื่องแบบชาวนา น่ารัก เก็บเกี่ยวผลผลิต มัดฟ่อนข้าว พานักเรียนฝึกเป็นลูกชาวนาสัก ๕๐ นาที (๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)


เขียน:

ความเห็น (1)

โห …. เยี่ยมมากค่ะ