อนุทิน 138762 - บุษยมาศ

๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

- ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๐ แฟ้ม

- แก้ปัญหาในการทำงานของกองบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากร + การคำนวนเงิน กศ.ปป.

เขียน 02 Dec 2014 @ 15:32 ()


ความเห็น (0)