อนุทิน 138762 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

- ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๐ แฟ้ม

- แก้ปัญหาในการทำงานของกองบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากร + การคำนวนเงิน กศ.ปป.

  เขียน:  

ความเห็น (0)