อนุทิน 138734 - กิตติพงศ์ พลเสน

"เกิดน้อยด้อยคุณภาพ"

วลีดังกล่าวที่ ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล กล่าวไว้เพราะเหตุแห่งการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์รวมของไทยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการวางแผนครอบครัวด้วยการคุมกำเนิดอย่างประสบความสำเร็จ รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ ที่ทำให้คนไทยไม่อยากมีลูก แต่ในขณะเดียวกันในภาพรวมที่เกิดน้อยนั้น กลับพบว่ามีการเกิดในกลุ่มแม่ที่ไม่พร้อมโดยเฉพาะในวัยรุ่นกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนติดอันดับโลก

ปรากฎการณ์นี้ควรตั้งรับตั้งแต่เนิ่นๆ เราได้เรียนรู้จากหลายประเทศว่าสังคมผู้สูงอายุเกิดขึ้นแน่ แต่ถ้าปล่อยให้การเกิดในกลุ่มที่ไม่พร้อมยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แรงงานในอนาคตก็อาจจะยากหน่อยในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ ในขณะเดียวกันในกลุ่มที่พร้อมแต่ตั้งครรภ์ยากก็ควรส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น จะช่วยคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร

สิ่งเหล่านี้อาศัยการวางแผนในระยะยาว ซึ่งมีความจำเป็นยิ่งเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชากรในทุกช่วงวัยและสร้างสมดุลของโครงสร้างประชากรอย่างแท้จริง

เขียน 30 Nov 2014 @ 09:27 ()


ความเห็น (0)