อนุทิน 138712 - กิตติพงศ์ พลเสน

"เราไม่มีทางทำงานคนเดียวได้ ต้องหาเพื่อนมาทำงานร่วมกัน" พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รพ.องครักษ์ นครนายก สรุปบทเรียนให้นักศึกษาสาขาอนามัยชุม ชั้นปีที่ ๔ ฟัง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ ที่ทุกภาคส่วนต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในฐานะ "เพื่อน" หาใช่เจ้านาย ลูกน้อง หรือหัวโขนอื่นๆ ที่สวมอยู่ ไม่

เขียน 29 Nov 2014 @ 20:52 ()


ความเห็น (0)