อนุทิน 138693 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

รายงานนี้เป็นบทคัดย่อที่นำเสนอในการประชุมของ The American Heart Associatoin ปีนี้เอง แต่ก็ถือเป็นหลักฐานใหม่ที่น่าสนใจและแพทย์ที่เป็นคนรักษาคงต้องติดตามข่าวคราวกันหน่อย เขาพบว่าการให้ออกซิเจนในคนไข้โรคหัวใจแบบที่เรียกกันว่า STEMI นั้นมีผลร้ายมากกว่าผลดี โดยเฉพาะถ้าคนไข้ไม่ได้ออกซิเจนต่ำ ก็อ่านไว้เป็นความรู้ในคนทั่วๆไปได้นะคะ ถ้ามีการศึกษายืนยันออกมาเพิ่ม แนวทางการดูแลคนไข้ก็อาจจะได้เปลี่ยนตามต่อไป อ่านบทคัดย่อได้จาก http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/3547/presentation/46505" target="_blank">A randomised controlled trial of oxygen therapy in acute ST-segment elevation myocardial infarction: The Air Versus Oxygen in Myocardial Infarction (AVOID) study. American Heart Association 2014 Scientific Sessions; November 19, 2014; Chicago, IL.

  เขียน:  

ความเห็น (0)