อนุทิน 138688 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุทิน๑๕๘-๒)

 • ไปพบเทคนิค ที่จะรู้จักนิสิต โดยการเข้าไปดูประวัติที่หน้า REG. (ระบบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยนเรศวร)
  1. เป็นเครื่องมือในการดูผลการเรียนของนิสิตแต่ละคน ซึ่ง เมื่อดูประวัติของผู้เรียนวิชา Taxonomy แล้วพบว่า คนที่ได้เกรดดี มีแนวโน้มเรียนดี และเมื่อสอนแบบ Teach less, Learn more แล้ว สามารถทำให้นิสิตพวกนี้ เกิด Change Agent และนิสิตพวกนี้มีแนวโน้มสูงที่เกิด Mastery Learning ทุกคน เข้าใจว่า นิสิตที่ได้เกรด ๒.๕ ขึ้นไป มีแนวโน้มเข้าใจวิธีการเรียนแบบนี้..น่าจะทำวิจัยได้ง่ายๆ โดยเที่ยบความสัมพันธ์ระหว่างเกรดนิสิต กับผลการเรียน ซึ่งอาจจะต้อง copy ผลการเรียนเอาไว้ ก่อนตัดเกรด แล้ว เอาผลการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทำวิจัย...
  2. สามารถ วิเคราะห์อุปนิสัย ของนิสิตที่ปรึกษาในแต่ละคนได้ เพราะเราสามารถ เห็นหน้านิสิตทุกคน และเราก็ได้สอนทุกคน (โดยเทียบกับผลการเรียนรู้ที่เป็น Reflection)
  3. ่ยิงปืนนัดเดียว ได้นก ๒ ตัว แต่อาจเป็น ๓ ตัว หรือ ๔ ตัว เพิ่มขึ้นอีกได้...มีความสุขจาก "วิธีคิด"
 • ดื่มน้ำทุกเช้า วันละ ๕ แก้ว ทำได้สำเร็จแล้ว พบว่า
  1. อุจจาระนิ่ม ถ่ายคล่อง คล้ายๆ ทำ detox. เลย ถ้าถ่ายดี สุขภาพดี เพราะไม่มีสารพิษตกค้าง
  2. ไปกระตุ้นระบบปัสสาวะ ทำให้ไตทำไตทำงานได้ดี มีผลต่อกระเพาะปัสสาวะทำให้มีแรงดันมากขึ้น บริหารกล้ามเนื้อหูรูดที่เป็นกล้ามเนื้อเรียบ (ทำงานโดยระบบประสาทอัตโนมัติ นอกอำนาจของสมองส่วนซีรีบรัม)
  3. น่าจะมีผลทำให้ต่อมลูกหมาก (ในผู้ชาย) เกิดการนิ่มขึ้น ไม่ขยายตัว ปัสสาวะจึงออกง่ายขึ้น (น่าจะมีผลที่กล้ามเนื้อเรียบบริเวณนั้นด้วย เป็นการบริหาร (่ต้องไปศึกษาเรื่องต่อมลูกหมาก)
  4. การทานซอสมะเขือเทศ ส่งผลต่อต่อมลูกหมากอย่างไร (หัวข้อ คำถามในวิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน)
เขียน 28 Nov 2014 @ 08:01 () แก้ไข 28 Nov 2014 @ 08:08, ()


ความเห็น (0)